News

16425825_1252709711484347_8832609734797827238_n
BOOK CLUB AT C.S.I. NADEZ

Читачкото катче во Надеж е место каде што ја развиваме нашата креативност и ги усовршуваме нашите јазични вештини. Овој пат пишувавме поезија и...

16299280_1251607924927859_8492265449876898790_n
DECORATING THE WINTER TREE

По симнувањето на новогодишната елка, нашиот Центар сега го краси дрво во зимско руво. Низ заедничка дискусија за зимата и растенијата, заклучивме дека...

16107490_1237307523024566_1545452423292839176_o
PROJECT PLANNING WITH JULIA

During the cold winter days our volunteer Julia is working on developing a project idea as part of her volunteering abroad at Nadez....