September 2020

Водич за повратници во Македонија

Ц.С.И. Надеж во рамки на проектот „Поддршка за трајно враќање и реинтеграција на ромски семејства во Македонија 3“ изработи водич со насоки за повратници кои се враќаат во државата. Проектот е поддржан од германското Министерство за надворешни работи преку Германската амбасада. ...