February 2017

BOOK CLUB AT C.S.I. NADEZ

Читачкото катче во Надеж е место каде што ја развиваме нашата креативност и ги усовршуваме нашите јазични вештини. Овој пат пишувавме поезија и проза на тема „Љубов“. Заеднички ги читавме нашите креативни дела и одлучувавме кои се најкреативните тинејџери. The book club at Nadez is a...

DECORATING THE WINTER TREE

По симнувањето на новогодишната елка, нашиот Центар сега го краси дрво во зимско руво. Низ заедничка дискусија за зимата и растенијата, заклучивме дека нашиот нов пријател најдобро ќе го примиме како гостин со тоа што му ставивме шал и капа, го стопливме со дебели зимски...