јули 2021

Повик за ангажирање на експерт за подготовка и одржување на веб страница

Ekspert za podgotovka i odrzuvanje na web strana   ЕКСПЕРТ ЗА ПОДГОТОВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦА   Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ, како дел од мрежата ARISE: Акција за намалување на нееднаквостите во образованието , го реализира Проектот „Инспирирај, мотивирај, делувај за подобро образование“, финансиран од Европската Унија....