slider-1b

LET'S PROMOTE PROSPERITY

for Roma Children

slider-3

THESE CHILDREN'S VOICES

Need to be Heard

slider-2

HELP US EDUCATE

The Ones we Believe in

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Едукативна поддршка на деца, млади Роми и жени и поддршка на мултиетничката димензија

РЕЧИСИ 20 ГОДИНИ ПОМАГАЊЕ НА НАЈЗАГРОЗЕНИТЕ

Долго искуство во полето на неформално образование, социјална работа и реинтеграција на Роми

3633

Поддржани деца

716

Насочени млади лица

2628

Потпомогнати семејства

132

Реинтегрирани азиланти

    Нема статии кои одговараат на вашето пребарување

Најнови вести од нашиот Блог

ШТО РЕКОА ДЕЦАТА ЗА НАС