декември 2023

Повик за ангажирање обучувачи

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ обучувачи за тримесечни обуки за: фризер/машки фризер шминкер маникир 1. Основни информации за организацијата Ц.С.И. Надеж е граѓанска организација која работи на образовна, економска и социјална инклузија на луѓето од ранливите категории /луѓе во социјален ризик, со фокус на децата, младите, жените и Ромите, преку воспитно – образовна...