Кон еднаква иднина за девојчињата и жените Ромки

Донатор

Women’s World Day of Prayer (WWDP), German Committee

Времетраење

18 месеци

Целна група

20 деца од предучилишна возраст на возраст од 4-5 години, 40 жени на возраст од 18-35 години и 40 семејства од општина Шуто Оризари

категорија
Тековни Проекти
За овој проект

Проектот „Кон еднаква иднина за девојчињата и жените Ромки“ има за цел да го подобри пристапот до квалитетно СТЕМ образование за ромските предучилишни деца и да ги зајакне младите Ромки со обука за дигитални вештини за подобрување на нивната вработливост и економска независност.

Проектот е наменет за 20 деца од предучилишна возраст на возраст од 4-5 години, 40 жени на возраст од 18-35 години и 40 семејства од општина Шуто Оризари. Проектот ќе ги постигне своите цели преку комбинација на предучилишно образование, обука за дигитални вештини и активности за информирање на заедницата.

Проектот се очекува да ја зголеми свеста за важноста на STEM образованието и родовата еднаквост и да го подобри социо-економскиот статус на ромските семејства. Со вклучување на СТЕМ програмите во предучилишното образование, децата Роми можат да развијат вештини кои ќе ги подготват за успех во иднина и ќе им помогнат да го постигнат својот целосен потенцијал, како и да помогнат во рушењето на родовите стереотипи кои можат да го ограничат интересот и учеството на девојчињата во науката, технологијата. , инженерство и математички области.