Заеднички услуги за реинтеграција

категорија
Тековни Проекти
За овој проект

Заеднички услуги за реинтеграција се сржта на Програмата за реинтеграција на Фронтекс. Оваа програма предвидува обезбедување помош за реинтеграција на повратниците кои заминуваат на доброволна или недоброволна основа од земјите-членки и земјите поврзани со Шенген, во нивните земји на потекло. Во исто време, тој придонесува за ефективна политика за враќање во Европската унија, обезбедувајќи враќањето да се врши на достоинствен и хуман начин. За спроведување на оваа помош, Фронтекс склучи партнерство со CARITAS International Belgium кој соработува со ЦСИ НАДЕЖ во СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за да осигура обезбедување на високо ниво на поддршка (помош по пристигнувањето и помош по враќањето).

Времетраење на проектот: 01.04.2022-31.03.2024

Донатор: ФРОНТЕКС