Архива

СМАРТ Балкан

Од мај 2023 година ,следните 6 месеци Центарот за социјални иницијативи Надеж започнува со реализациај на проектот “Иницирај - Реализирај – Промени” кој е дел од грантовите доделени преку Смарт Балкан проектот финансиран од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.Целта на проектот е...

Заеднички услуги за реинтеграција

Заеднички услуги за реинтеграција се сржта на Програмата за реинтеграција на Фронтекс. Оваа програма предвидува обезбедување помош за реинтеграција на повратниците кои заминуваат на доброволна или недоброволна основа од земјите-членки и земјите поврзани со Шенген, во нивните земји на потекло. Во исто време, тој придонесува...