Архива

„ПОДДРШКА ЗА ОДРЖЛИВО ВРАЌАЊЕ И РЕИНТЕГРАЦИЈА НА РОМСКИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ВРЕМЕ НА СОВИД-19“

Новиот проект „Поддршка за одржливо враќање и реинтеграција на ромските семејства во Северна Македонија во време на Ковид-19“ финансиран од Германската амбасада во Скопје започна од 1 март 2021 година.   Да се олесни интеграцијата на ромските семејства-повратници на пазарот на трудот преку зајакнување на нивните потенцијали...

Интеграција без граници

Целта на проектот Интеграција без граници е проект кој е спроведен во контекст на идејата за Европа која ги вреднува различностите, но пати од контекстот на притисоци врз малцинствата со долга историја на изолација, неодамна како резултат на втурнувањето на голем број на мигранти во контекст на економска и...

Education through Street Social Work 2012/13
Образование преку улична социјална работа

Позадина на проектот Многу ромски деца кои го започнуваат основното образование покажуваат тенденција да не го завршат, и покрај тоа што според Законот за образование во Македонија тоа е задолжително. Во целост, ромското население има најниско ниво на образовни достигнувања, 61% посетуваат основно образование а само...

Building Skills for Sustainable Future
Градење вештини за одржлива иднина

The project aims to improve social conditions of Roma women and

View stream on flickr