Здравје

Благодарница од Црвен Крст на Македонија

По повод 70 години постоење на Црвен крст на Република МакедонијаЦентар за социјални иницијативи Надеж доби благодарница за успешната соработка која ја негуваме долго време. На Црвен Крст им го честитаме 70-от роденден и им посакуваме уште многу години постоење и соработка со нас. Ви благодариме...

Roma children learning about human senses
Учиме за човековите сетила

Учиме за човековите сетила Минатата седмица почнавме да учиме за сите човекови сетила. До сега ги обработивме сетилата за вид, слух, допир и мирис. Низ многу игри и поучни вежби се обидовме да им ја разјасниме на децата улогата на секое сетило поединечно, за да сфатат...

Со здрава храна до здрави навики

Здравиот живот започнува со здрава храна и здрави навики Вчера во Едукативниот центар Надеж го одбележивме денот на здравата храна. Неколку пати овој месец веќе носевме овошје и зеленчук за потребите на други лекции, па овој пат решивме да ја илустрираме познатата пирамида на здрава исхрана...

Го враќаме сјајот на пермакултурната градина

Од почетокот на март добивме скромна поддршка од најмалите активисти при Шулер Хелфен Либен асоцијацијата за вклучување на пермакултурната градина во нашите секојдневни активности со дечињата од едукативниот центар. Токму затоа, го повикавме нашиот пријател Огнен од Зелената Арка да разговараме за можностите за развивање...