Better Parenting workshop with Stanika Gligorova

10 Мар Работилница за подобро родителство

Работилница за подобро родителство со Станика Глигорова
Овој месец се одржа втората предвидена средба на родителите со нашиот социјален работник Станика Глигорова, на која беше изведена една мала работилница за подобро родителство, поточно за начините на кои може да се мотивираат децата, да се пофалат но и да се насочат кон подобрување на нивната работа. На средбата беа присутни десетина родители заедно со нивните деца, и се работеа на вежби со преземање улоги на родител и дете. Работилницата помина во најдобар ред, а родителите и децата беа задоволни од активностите.

Нема Коментари

За жал, формуларот за коментари не е достапен моментално