Контакт

Стапете во контакт со нас

Say Hello! Don’t be shy.

Нашите канцеларии

Ул. Гвадалахара бр.20,

1000 Скопје, Република Македонија

Е-маил: admin@csinadez.mk

Тел: +389(0) 2 650 644

Тел: +389(0) 722 508  09

Тел: +389(0) 2 602 215

Контакт со Нас