Донирајте

Со секоја мала донација, ние сме еден чекор поблизу до нашата цел!

Вашата поддршка е од големо значење за континуираната работа на нашиот центар и за одвивањето на нашите активности
Ви Благодариме

За домашни донации

Жиро сметка: 300000000661188
Банка: Комерцијална банка АД – Скопје

За донации од странство

Жиро Сметка: 0270100010957
Бакнка: Комерцијална Банка АД – Скопје
Адреса: Кеј Димитар Влахов 4, Скопје
Ибан: МК07300701000109577
Свифт код: SWIFT KOBS MK 2X

ЗА ONLINE ДОНАЦИИ

 

Global Giving донација