October 2018

Povik za mladinski akcii
Отворен повик за младински акции „Смисли, реализирај, промени“

Центарот за социјални иницијативи „Надеж“ распишува отворен повик „Смисли, реализирај, промени“ за една младинска акција која ќе биде насочена кон решавање на одреден проблем во општина Шуто Оризари. Во потрага сме по идеја која ќе третира одреден општествен проблем или недостаток, со чие реализирање младите...